اطلاع رسانی ها

# عنوان توضیحات نمایش
1 فعالیت مجدد سامانه درخواست وام کانون کارگران و بازنشستگان استان کردستان

به اطلاع بازنشستگان محترم استان کردستان میرساند سامانه درخواست وام کانون کارگران و بازنشستگان استان کردستان مجدد فعال شد و اکنون میتوانید درخواست خود را در سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری ثبت نمایید.